Verandering Adresgegevens Melden

01-07-2015 13:00

Oproep

Als er veranderingen komen betreffende uw gegevens- adres, tel, of emailadres, graag een seintje naar het secretariaat. Dank u hiervoor.

secretariaat@k-k-harmonie-verbroedering-rumst.be